Kryteria oceniania


Na Co Będziemy Zwracać Uwagę:

1. Poziom merytoryczny wykonanych zadań:

- zgodność z tematem zadania - 1 pkt.
- wykorzystanie prawidłowo podanych źródeł - 1 pkt.
- spójność wykonanego zadania - 1 pkt.
- samodzielność myślenia - 1 pkt.

2. Poziom techniczny wykonanych zadań:

- staranność - 1 pkt.
- wykorzystanie wskazanych narzędzi elektronicznych - 1 pkt.
- wykorzystanie innych, niż podane narzędzia elektroniczne - 1 pkt.
- innowacyjność i ciekawe zrealizowane zadania - 1 pkt.
- czytelność pracy - 1 pkt.
- poprawność ortograficzna - 1 pkt.
- poprawność językowa - 1 pkt.
- poprawność stylistyczna - 1 pkt.
- oryginalna kompozycja - 1 pkt.

3. Współpracę - 
  • Czy każdy uczestnik grupy wniósł wkład w wykonaną pracę? - 1 pkt.
4. Poprawność wykonania zadań zamkniętych - 1 pkt.

Uwaga!
Praca, która uzyska mniej niż 10 punktów będzie odesłana do poprawy. Pozostałe prace otrzymają ocenę bardzo dobry.