Wprowadzenie

Dawno, dawno temu... - gdy nie było jeszcze Internetu - nasze mamy, chcąc nas ochronić  przed niebezpieczeństwami czytały nam bajki "ku przestrodze". Nieco później, gdy troszkę podrośliśmy, te same - choć nieco zmodyfikowane - bajki można było oglądać już w telewizji. Były to między innymi:


Dzisiaj, oprócz dawnych niebezpieczeństw czekają nowe zagrożenia związane z Cyberprzemocą...


Poznajmy je, by umieć się przed nimi bronić! Do roboty!