Zadanie

Wasze zadanie będzie polegało na zapoznaniu się z wybranym problemem związanym z cyberprzemocą (cyberbullingiem). 

Pierwsza grupa zajmie się opracowaniem fragmentu książki Adele Griffin Gra o Juliana - lista zadań znajduje się w zakładce PROCES. 

Druga grupa będzie miała za zadanie stworzyć plakat na podstawie wysłuchanej piosenki oraz stworzyć własną piosenkę. 

Trzecia grupa ułoży listę skojarzeń ze słowem cyberprzemoc, a następnie ułoży 5 zdań z wymyślonymi wyrazami bliskoznacznymi. Kolejnym zadaniem jest stworzenie zasad bezpiecznego surfowania w internecie za pomocą obrazków. Ostatnie zadanie polega na nagraniu krótkiego wywiadu.

Uzyskane wyniki każda grupa zaprezentujecie we wskazanej w zadaniu formie na forum klasy.


Powodzenia!